Su Kuyusu

Medeniyetlerin kurulup yıkılmasında etkin olan, binlerce yıl savaş sebebi olarak görülmüş ve dünya nüfusunun hızlı artışına paralel olarak her geçen yıl daha büyük bir ihtiyaç haline gelen su, özellikle Afrika kıtasının en büyük imtihanlarından birisidir.
Su sıkıntısı yaşanan bölgelerde açıklan su kuyularıyla ihtiyaç sahiplerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak, salgın hastalıkların önüne geçmek ve açıldığı bölgenin su ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılayarak tarım ve hayvancılığın gelişmesine imkan oluşturmakla birlikte misyonerlik faaliyetlerinin de en büyük kozlarından birini engellemeyi hedefliyoruz.
Bölge koşullarına göre değişen kuyu çeşitlerinin açılış şekilleri de değişmektedir.İhtiyaç olan bölgede genellikle kas gücü ile açılan 7-8 metre derinlikteki çukurlar su bulunması için yeterli oluyor ama kaya çıkması durumunda genellikle su zemine ulaşana kadar da sondaj makinası ile devam ediliyor.Toplamda 8 ile 25 metre arasında değişen derinlikte kuyular elde ediyoruz.
Kuyu duvarları betonlar ile sağlamlaştırılarak borular yerleştiriliyor, yüzey zeminine göre ihtiyaç doğrultusunda gerekli görülen mekanizma yerleştirilerek temiz suyun borulardan çekilerek yüzeye çıkması sağlanıyor.Çıkarılan sudan maksimum fayda sağlamak adına etrafı kapalı ve hayvanlar için yalak olacak şekilde beton yapılar inşa ediliyor.
Bağışçımızın isminin uzun yıllar bölge koşullarında görünür olmasını sağlamak adına, su kuyusunun yapı ve duvarlarına ya da sac tabelalara tüm gerekli bilgileri yazıyoruz.
Su kuyularının teslimi,bölge ulaşımı ve iklim koşullarına bağlı olarak 15 gün ile 1 ay arasında değişmektedir. Bölge kanaat önderleri eşliğinde açılışımız gerçekleşmektedir.